AKTUALITY

Ponuka služieb

Ponúkame technológiu laserového popisu,

ktorý dodá vášmu výrobku jasné známky originality a dokonalosti. Či už renomované meno výrobcu, logo, alebo iný identifikátor, ktorý bude jasný aj po mnohých rokoch...

Laserové popisovanie

Laserovým popisovaním sme schopní popisovať a značiť širokú škálu materiálov, výrobkov a produktov....Tento systém nám umožňuje popis ľubovoľného textu v rôznych druhoch fontov, od jednoduchých vektorových až po okrasné druhy písma, značenie loga, alebo sérióvých čísiel, datamatrix kódov a podobne.

Prečo označovanie laserom

Laserové popisovanie je vhodné ak potrebujete označiť Vaše výrobky nzemazateľným a dobre čitateľným spôsobom.Táto technológia zaručuje vysokú kvalitu zobrazených textov a grafík. Značenie ako podpora logistického procesu, pre lepšie zaradenie a vyhľadanie produktu.

Rozsah použitia

Všetky druhy kovov, mnohé druhy plastov, farebné povrchy.

Laserové popisovanie

Značenie textu, sériových čísiel, EAN, Datamatrix kódov, ľubovoľných grafík, rôznych geometrických tvarov, taktiež popis po kružnici, vnútorný i vonkajší...

Pozývame vás na výstavu Pozývame vás na výstavu

Použitie laserového popisovania

Značenie ložísk, Čiarové kódy, Značenie plastov, Datamatrix kód, Značenie grafických objektov, Rozličné tvary Prezentácia firemného loga, Značenie plastových dielov

Kontakt

Jozef Toman TOM-EI
916 01 Stará Turá
m. 0905 458 822
mail: tomei@centrum.sk